Home

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Zarząd oraz Rada

Nadzorcza SM "Akademia" życzą wszystkim mieszkańcom ciepłych

i pełnych radości Świąt, a także wielu sukcesów

i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.

Wielkanoc

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia" powstała w 1995 z inicjatywy pracowników naukowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Byli to asystenci oraz adiunkci zamieszkujący domy studenckie lub domy asystenta.

W dniu 5.04.1995 roku rada mieszkańców DS 120 wystąpiła do ówczesnego Zastępcy Rektora prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego o pomoc w inicjatywie założenia Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sprzedaży gruntu pod budowę bloków. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem władz Uczelni i dnia 7.09.1995 roku została zarejestrowania Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia" z siedzibą w Olsztynie.

Z założenia, Spółdzielnia miała zrealizować tylko jedno zadanie budowlane a następnie zarządzać jej zasobami. Budowę 104 lokali mieszkalnych wraz z garażami rozpoczęto w roku 1996, a jej zakończenie nastąpiło w 1998 roku. Końcowa cena sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania była o 300 zł mniejsza w stosunku do cen na rynku olsztyńskim.

Jako pierwsza Spółdzielnia w Olsztynie, wybudowała osiedle ogrodzone, z własną siecią telewizji kablowej oraz monitoringiem. Na chwilę obecną Spółdzielnia zarządza swoimi zasobami i nie planuje dalszej rozbudowy.

Prezesem Spółdzielni od dnia jej powstania jest pan Piotr Zapotoczny, a jego zastępcą od roku 1999 pan Dariusz Konieczny.

Biuro Spółdzielni

 • dyżur Administracji
  środa
  (godz. 17:45-19:15)
  smakademia@wp.pl
 • dyżur Księgowej
  środa
  (godz. 10:00-14:00)
  smaksiegowa@wp.pl

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 535 08 31

Sprawy techniczne:
 501 103 385

Konserwator spółdzielni:
  604 921 391

Serwis instalacji wod-kan i kotłowni:
  504 285 109

Serwis domofonów i elektryki:
  507 604 066

Serwis szlabanów:
  502 219 449