Home

Informacja finanse

W zakładce "Informacje finansowe", umieściliśmy bilanse Spółdzielni za lata 2018-2022. Dodatkowo w roku 2022 znajduje się projekt Statutu.

Ogłoszenie WZ w roku 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia" powstała w 1995 z inicjatywy pracowników naukowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Byli to asystenci oraz adiunkci zamieszkujący domy studenckie lub domy asystenta.

W dniu 5.04.1995 roku rada mieszkańców DS 120 wystąpiła do ówczesnego Zastępcy Rektora prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego o pomoc w inicjatywie założenia Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sprzedaży gruntu pod budowę bloków. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem władz Uczelni i dnia 7.09.1995 roku została zarejestrowania Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia" z siedzibą w Olsztynie.

Z założenia, Spółdzielnia miała zrealizować tylko jedno zadanie budowlane a następnie zarządzać jej zasobami. Budowę 104 lokali mieszkalnych wraz z garażami rozpoczęto w roku 1996, a jej zakończenie nastąpiło w 1998 roku. Końcowa cena sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania była o 300 zł mniejsza w stosunku do cen na rynku olsztyńskim.

Jako pierwsza Spółdzielnia w Olsztynie, wybudowała osiedle ogrodzone, z własną siecią telewizji kablowej oraz monitoringiem. Na chwilę obecną Spółdzielnia zarządza swoimi zasobami i nie planuje dalszej rozbudowy.

Prezesem Spółdzielni od dnia jej powstania jest pan Piotr Zapotoczny, a jego zastępcą od roku 1999 pan Dariusz Konieczny.

Biuro Spółdzielni

  • dyżur Zarządu
    środa
    (godz. 17:30-19:15)
  • dyżur księgowej
    wtorek i czwartek
    (godz. 10:00-14:00)

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 535 08 31
Konserwator spółdzielni:
  w krótce
Serwis domofonów i bram:
  507 604 066
Konserwator kotłowni: 
  504 285 109
Serwis instalacji wod-kan:
  504 285 109
Sprawy techniczne:

501 103 385