HomeWładze

Informacja finanse

W zakładce "Informacje finansowe", umieściliśmy bilanse Spółdzielni za lata 2018-2022. Dodatkowo w roku 2022 znajduje się projekt Statutu.

Ogłoszenie WZ w roku 2023

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni
Prezes Spółdzielni -  Piotr Zapotoczny
Wiceprezes - Dariusz  Konieczny

Rada Nadzorcza
Przewodniczący - Zenon Pidsudko
Sekretarz - Irena Petryna
Członek RN - Małgorzata Juchniewicz
Członek RN - Piotr Łuński

Biuro Spółdzielni

  • dyżur Zarządu
    środa
    (godz. 17:30-19:15)
  • dyżur księgowej
    wtorek i czwartek
    (godz. 10:00-14:00)

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 535 08 31
Konserwator spółdzielni:
  w krótce
Serwis domofonów i bram:
  507 604 066
Konserwator kotłowni: 
  504 285 109
Serwis instalacji wod-kan:
  504 285 109
Sprawy techniczne:

501 103 385